Yksityisyydensuoja

TIETOJEN HALLINNOIJA JA YHTEYSTIEDOT.

Tämä verkkokauppa on täysin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen.

Verkkokauppaa operoi ja omistaa:

Modesnak

C/O Björkqvist Webservices 

ALV FI23384086

Osoite:

Salomonkatu 17 A

00100 Helsinki

Verkkokaupan asiakaspalvelu:cs@modesnak.com

Henkilötietokäytäntöä sovelletaan henkilötietoihin, jotka annat meille tai jotka keräämme verkkokaupan kautta.

Henkilötietojen kerääminen ja käyttö 

Keräämämme henkilötiedot voivat sisältää nimesi, sähköpostiosoitteesi, kotiosoitteesi, puhelinnumerosi ja muita vastaavia tunnistetietoja, verkko-ostosta kertovia tietoja ja verkkokaupassa liikkumista. 

Tietojasi toimittaessasi ilmoitetaan aina, onko tietojen toimittaminen vapaaehtoista vai onko se välttämätöntä halutun toimenpiteen suorittamiseksi, kuten verkkokaupassamme tapahtuvan ostoksen suorittamiseksi. 

Henkilötietojasi kerätään yhdessä tai useammassa seuraavista tilanteista ja tarkoituksista: Björkqvist-tilin luominen, hallinnointi ja poistaminen, verkkokaupan käyttötilastot ja -historia, ostohistorian yleiskatsaus, tilausvahvistuksen lähettäminen, tilausten lähettäminen, reklamaatiot, palautukset, maksutiedot tilauksen maksun käsittelyn, toimituksen jne. tarkistamisen ja käsittelyn yhteydessä, tilauksen palauttaminen sekä summan palauttaminen.
Björkqvist+-asiakkaat: rekisteröinti, uutiskirjeen lähettäminen ja tilauksen peruuttaminen, tuotteidemme markkinointi, erikoistarjoukset, kutsut, tiedot jne. tapahtumia, ennakkomyyntiä jne. varten, muun markkinointimateriaalin lähettäminen, mukaan lukien alennus- ja arvokoodien jakaminen, viestintä sosiaalisen median kautta sekä vastaaminen viesteihin, kommentteihin jne.

Vaikka käytät sähköpostiosoitettasi useammassa kuin yhdessä edellä mainituista tapauksista, tietosi kerätään ja rekisteröidään vain yhteen paikkaan. Tämä tarkoittaa, että tietojasi voidaan käyttää uudelleen esimerkiksi silloin, kun teet ostoksia kanssamme, joten vältät saamasta samaa markkinointimateriaalia useita kertoja. 

Huomaa, että henkilötietojasi käytetään markkinointimateriaalin lähettämiseen vain, jos olet antanut siihen etukäteen nimenomaisen suostumuksesi, paitsi jos laki sallii meidän ottaa sinuun yhteyttä ilman, että annat ensin suostumuksesi. 

Björkqvist pitää tilastoja siitä, millä verkkokaupan alueilla käyttäjät vierailevat ja mitkä ovat käyttäjien suosikkeja. Nämä tiedot eivät sisällä henkilökohtaisia tietoja. Kerätyt tiedot auttavat saamaan tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkokauppaa. Näitä tietoja käytetään verkkosivuston parantamiseen. Käytämme kuitenkin kaikkien käyttäjien navigointitietoja ymmärtääksemme, miten käyttäjät käyttävät verkkokauppaa kokonaisuutena, ja pyrimme näiden tietojen avulla parantamaan verkkokauppaa. Keräämme myös tietoa siitä, mitä tuotteita käyttäjämme kokonaisuutena suosivat. Näitä tietoja käytetään myös verkkosivuston parantamiseen. Emme myy tai muuten luovuta tietoja käyttäjiemme käytöstä ja navigoinnista verkkokaupassamme. Emme myöskään koskaan myy tai luovuta ostotietojasi kolmansille osapuolille. 


Henkilötietojen vastaanottajat 

Henkilötietojasi ei luovuteta kolmannelle osapuolelle ilman suostumustasi. Tietyissä olosuhteissa ja lain mukaisesti voi kuitenkin olla tarpeen luovuttaa tietoja viranomaisille tai poliisille. Tietoja voidaan esimerkiksi luovuttaa poliisille, jos epäillään luottokorttipetosta.  

Lisäksi on aika ajoin tarpeen sallia tietojenkäsittelijöiden käsitellä tietojasi. Tilauksen toimittamiseen käytettäviä tietoja tarvitsevat esimerkiksi pakkaus- ja kuljetusyritykset. Samoin henkilötietojasi välitetään joillekin yhteistyökumppaneillemme, jotka tarjoavat tiettyjä palveluja Björkqvistin puolesta, esimerkiksi uutiskirjeiden lähettämisen yhteydessä. Nämä yhteistyökumppanit käsittelevät henkilötietojasi puolestamme ja ohjeidemme mukaisesti.  

Käytämme myös ulkopuolisia kumppaneita esimerkiksi verkkokaupan teknisiin toimintoihin ja parannuksiin sekä kohdennettuun markkinointiin, mukaan lukien uudelleenkohdentaminen. Ulkopuoliset tietojen käsittelijät ja yhteistyökumppanit eivät saa käyttää tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin meidän kanssamme tekemänsä sopimuksen täyttämiseen, ja he ovat sitoutuneet noudattamaan luottamuksellisuutta tässä asiassa. Olemme tehneet kirjalliset tietojenkäsittelysopimukset kaikkien puolestamme henkilötietoja käsittelevien tietojenkäsittelyyritysten kanssa. 
Kaksi näistä tietojen toimittajista, Google LLC:n omistama Google Analytics ja Facebook Inc. ovat sijoittautuneet Yhdysvaltoihin. Tarvittavat takeet tietojen siirtämiseksi Yhdysvaltoihin varmistetaan EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -järjestelmän mukaisella tietojenkäsittelijän sertifioinnilla.

Siirto kolmansiin maihin 

modesnak.com ei yleensä siirrä henkilötietojasi EU:n/ETA:n ulkopuolelle. Jos se on tarpeen, modesnak.com varmistaa, että tällainen siirto tapahtuu sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkien EU:n/ETA:n ulkopuolisten osapuolten, jotka saavat haltuunsa henkilötietojasi, on varmistettava asianmukainen suojan taso esimerkiksi noudattamalla EU:n ja Yhdysvaltojen Privacy Shield -sopimusta tai tekemällä EU:n vakiosopimuslausekkeita.

Tietojesi käsittelyn avoimuuden takaamiseksi olemme tietojen käsittelijöinä velvollisia tiedottamaan sinulle oikeuksistasi.

Sinulla on milloin tahansa oikeus pyytää tietoja muun muassa siitä, mitä tietoja olemme rekisteröineet sinusta, rekisteröinnin tarkoituksesta, mitä henkilötietoryhmiä ja tiedon vastaanottajia voi olla olemassa sekä tietoja tietojen alkuperästä. 

Sinulla on oikeus saada kopio sinusta käsittelemistämme henkilötiedoista. Jos haluat tutustua henkilötietoihisi tai saada niistä kopion, lähetä kirjallinen pyyntö osoitteeseen asiakaspalvelu@bjorkqvist.fi tai edellä mainittuihin yhteystietoihin. Sinua saatetaan pyytää todistamaan, että olet se henkilö, joka väität olevasi. Sinulla on oikeus siihen, että me korjaamme kaikki sinua koskevat virheelliset henkilötiedot. Jos huomaat, että sinua koskevissa rekisteröimissämme tiedoissa on virheitä, pyydämme sinua ystävällisesti ottamaan meihin yhteyttä kirjallisesti, jotta tiedot voidaan korjata. Björkqvist-tilin luomisen yhteydessä keräämiemme tietojen avulla voit tehdä korjauksia kirjautumalla käyttäjäprofiiliisi. Tietyissä tapauksissa sinulla on oikeus saada kaikki tai osa henkilötiedoistasi poistetuksi, esimerkiksi jos peruutat suostumuksesi eikä meillä ole muuta oikeudellista perustetta jatkaa tietojesi käsittelyä. Jos tietojesi käsittelyn jatkaminen on välttämätöntä esimerkiksi lakisääteisten velvoitteidemme noudattamiseksi tai sen varmistamiseksi, että lakisääteiset vaatimukset voidaan vahvistaa, panna täytäntöön tai puolustaa, meidän ei tarvitse poistaa henkilötietojasi. 

Tietyissä tapauksissa sinulla on oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä niin, että se sisältää vain tallennuksen, esimerkiksi jos uskot, että sinua koskevat tiedot ovat virheellisiä. Sinulla on tietyissä tapauksissa oikeus saada meille antamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja sinulla on oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Sinulla on milloin tahansa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin, mukaan lukien suoramarkkinoinnin kohdentamiseksi tehty profilointi. 
Lisäksi voit milloin tahansa henkilökohtaiseen tilanteeseesi liittyvistä syistä vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jota suoritamme oikeutettujen etujemme perusteella. Sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumus, jonka olet antanut meille tiettyä henkilötietojen käsittelyä varten. Jos haluat peruuttaa suostumuksesi, ota meihin yhteyttä osoitteeseen cs@modesnak.com tai edellä mainituilla yhteystiedoilla.

Huomaa, että yhden tai useamman edellä mainitun oikeuden käyttämiseen voi liittyä erilaisia ehtoja tilanteesta riippuen. 

Henkilötietojen poistaminen 

Poistamme henkilötietosi, kun emme enää tarvitse niitä yhden tai useamman edellä mainitun tarkoituksen toteuttamiseksi. Tietoja voidaan kuitenkin käsitellä ja säilyttää pidempiä aikoja nimettömänä. 

Verkkokaupan käytöstäsi kerätyt tiedot poistetaan viimeistään silloin, kun et ole käyttänyt verkkokauppaa yli kahteen vuoteen.  

Uutiskirjeeseemme kirjautumisen yhteydessä kerätyt tiedot poistetaan, kun suostumuksesi uutiskirjeeseen peruutetaan, ellei meillä ole muuta syytä käsitellä tietoja.  

Verkkosivustolla tekemiesi ostosten yhteydessä kerätyt tiedot poistetaan pääsääntöisesti 3 vuoden kuluttua sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana olet tehnyt ostoksesi. Tietoja voidaan kuitenkin säilyttää pidempään, jos meillä on oikeutettu tarve pidempään säilytykseen, esimerkiksi jos se on tarpeen oikeudellisten vaatimusten laatimiseksi, täytäntöönpanemiseksi tai puolustamiseksi tai jos säilyttäminen on tarpeen, jotta voimme noudattaa oikeudellisia vaatimuksia, kuten kirjanpitoaineistoa, jota on säilytettävä 5 vuotta tilikauden loppuun asti kirjanpitolain vaatimusten noudattamiseksi. 

fiFI